ข่าวสารของหน่วยงาน

คกก.18

คกก.ชุดที่ 18 เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) ชลบุรี (30/05/2562)

คกก.เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 นำโดย ท่านถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการฯ พาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมดูงาน ณ...
สัมมนา 5.9.62

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงนเพื่อการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต" กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ (22/08/2562)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงนเพื่อการก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต" กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. - 13.00 น. ณ. ห้องแกรนด์รัชดา...
รมว. เปิดงานสัมมนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ เรื่อง “ Disruptive Technology : ผลกระทบการจ้างงาน...ทางออกอยู่ตรงไหน?” (28/02/2562)

วันที่:  28 กุมภาพันธ์ 2019 รมว.แรงงาน เผย กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายและมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะและปรับตัวแรงงานรุ่นใหม่ ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ....
Subscribe to ข่าวสารของหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

สัมมนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง "

05/09/2562
เข้าพบรมว.

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ 

30/07/2562
สภาเกษตร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายธนิต โสรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำผลกระทบด้านแรงงาน

23/05/2562
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์การต่อต้านคอรัปชัน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง